Radiestezisti din America

O punte Óntre Romanii aflați in USA.
Schimb de experiența si informații.