Pagina 4 din 7 PrimulPrimul 1234567 UltimulUltimul
Rezultate de la 46 la 60 din 103

Subiect: Rugaciuni ajutatoare

 1. #46
  Matusalem este offline Utilizator Samanta
  Data inscrierii
  octombrie 2009
  Posturi
  29

  Implicit Re: Rugaciuni ajutatoare

  Secretul fericirii revelat Sfintei Brigitta

  Cele 15 Rugăciuni Revelate Sfintei Brigitta


  Sfânta Brigitta L-a rugat multă vreme pe Domnul să-i spună câte lovituri a primit în timpul amarelor Sale suferințe. Într-o zi Mântuitorul i-a apărut și i-a zis: “Am primit în Trupul Meu 5475 de lovituri; dacă vrei să le cinstești, să spui de 15 ori Tatăl nostru și de 15 ori Bucură-te Marie, în fiecare zi, timp de un an. După ce s-a încheiat acest an, tu ai cinstit fiecare dintre aceste 5480 de lovituri.” (apoi a învățat-o cele 15 rugăciuni meditative corespunzătoare)
  1. Patimile lui Cristos pe Muntele Măslinilor, până la încoronarea cu spini
  1 Tatăl nostru...
  (Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăvește de cel rău. Amin.)
  1 Bucură-te Marie...
  (Bucură-te; Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.)

  O Isuse, desfătarea tuturor acelora care Te iubesc, Tu Prieten și Mântuitor al păcătoșilor! Adu-Ți aminte de adânca tulburare pe care ai suferit-o, atunci când s-a apropiat timpul hotărât încă din veșnicie al Sfintelor Tale Patimi, când ai spălat picioarele Apostolilor Tăi, le-ai oferit Trupul și Sângele Tău drept hrană, I-ai mângâiat cu blândețe și ai mărturisit apoi în plinătatea tristeții: “Sufletul Meu e cuprins de o întristare de moarte…”. Adu-Ți aminte de tot chinul și strâmtorarea suferite înainte de moartea Ta pe Cruce, când după ce Te-ai rugat de trei ori în sudoare însângerată de frică, ai fost trădat de apostolul Tău, ai fost prins de poporul Tău, învinuit prin minciună, condamnat pe nedrept de judecătorii Tăi, prigonit deși erai nevinovat, în orasul ales aflat în mare sărbătoare, jefuit de hainele Tale, bătut cu pumnii, legat de o coloană și biciuit, încoronat cu spini și batjocorit în nenumărate alte feluri. Prin aceste Patimi, dăruiește-mi o Doamne Dumnezeul meu, căință adevărată, ispășire vrednică și iertarea tuturor păcatelor mele.
  2. Batjocorirea lui Cristos
  1 Tatăl nostru...
  1 Bucură-te Marie...

  O Isuse, bucuria Îngerilor! Adu-Ți aminte de mâhnirea suferită atunci când toți dușmanii Tăi Te-au înconjurat ca niște lei turbati, Te-au bătut cu pumnii și Te-au scuipat în față. Prin aceste chinuri și prin ocările nelegiuite cu care Te-au încolțit dușmanii tăi, mântuiește-mă de toți dușmanii mei văzuți și nevăzuți. Ajută-mă să ajung, prin ocrotirea Ta, la mântuirea veșnică.
  3. Răstignirea lui Cristos pe Cruce
  1 Tatăl nostru...
  1 Bucură-te Marie...

  O Isuse, Creatorul acestei lumi, care cuprinzi în nemărginirea Ta Cerul și pământul! Adu-Ți aminte de amarnicele dureri suferite atunci când călaii cei cruzi Ți-au străpuns mâinile și picioarele cu cuie ascuțite răstignindu-Te pe Cruce. Adunând durere peste durere, ei Ți-au întins membrele în lungul și în latul Crucii cu atâta violență, încât au fost smulse din încheieturi. Prin acest chin amarnic de pe Cruce, Te rog să-mi dăruiești o sfântă frică și iubire pentru Numele Tău cel sfânt.
  4. Rugăciunea lui Cristos pentru cei care L-au răstignit
  1 Tatăl nostru...
  1 Bucură-te Marie...

  O Isuse, Tămăduitorule ceresc! Adu-Ți aminte de slăbiciunea morții și de durerile pe care, înălțat pe lemnul Crucii, le-ai suferit în toate mădularele Tale rănite și sfâșiate, astfel că nici o durere nu s-a asemănat cu a Ta. Din creștetul capului până în tălpile picioarelor nu se putea găsi nimic nevătămat la Tine, dar fără să iei în seamă aceste chinuri, Tu Te-ai rugat pentru dușmanii Tăi: “Tată, iartă-i că nu știu ce fac!”. În îndurarea Ta, îngăduie ca amintirea cumplitelor Tale Patimi să-mi slujească la deplina iertare a tuturor păcatelor și rătăcirilor mele.
  5. Îndurarea lui Cristos față de păcătosul în căință
  1 Tatăl nostru...
  1 Bucură-te Marie...

  O Isuse, oglinda limpezimii eterne! Adu-Ți aminte de acea mâhnire care Ți-a strâns Inima atunci când, în lumina întregii Tale înțelepciuni, ai văzut viitorul fericit al aleșilor care vor afla mântuirea prin meritele Patimilor Tale, dar și osânda atâtor nelegiuiți, care din vina lor se vor prăbuși în veșnica pierzanie. Prin adâncul de nepătruns al Îndurării Tale, în care ai simțit o milă atât de profundă pentru noi păcătoșii și rătăciții, milă pe care ai arătat-o și tâlharului de lângă Tine atunci când i-ai spus: “Astăzi vei fi cu Mine în Rai”, Te rog să-mi arăți și mie îndurare în ceasul morții.
  6. Testamentul lui Cristos pe Cruce
  1 Tatăl nostru...
  1 Bucură-te Marie...

  O Isuse, Rege și Prieten al sufletului, care singur ești vrednic de toată iubirea și de tot dorul! Adu-Ți aminte de durerea simțită atunci când, părăsit de toți prietenii Tăi, atârnai pe Cruce, în goliciune și mizerie, negăsind nici o mângâiere în afară de iubita Ta Mamă, care, în amărăciunea sufletului său, Îți stătea alături în sfântă fidelitate. Tu ai încredințat-o Apostolului Tău și I l-ai dat pe el ca fiu în locul Tău, spunând: “Femeie, iată fiul tău”, iar Apostolului “Iată Mama Ta”. Pentru sabia durerii care I-a străpuns atunci sufletul, Te rog, o bune Isuse, să-mi daruiești în toate strâmtorârile trupului și ale sufletului, mai ales în ceasul morții, îndurarea și mângâierea Ta.
  7. Setea lui Cristos
  1 Tatăl nostru...
  1 Bucură-te Marie...

  O Isuse, Izvor al bunătății nesecate, care ai spus: “Mi-e sete”, dintr-o adâncă dorință după mântuirea neamului omenesc, aprinde în inimile noastre dorul după toate practicile adevăratei virtuți. Stinge în noi pe deplin toate poftele simțurilor, toate plăcerile rele și toată setea de desfătare.
  8. Băutura lui Cristos
  1 Tatăl nostru...
  1 Bucură-te Marie...

  O Isuse, bucuria de nestins a sufletelor dăruite Ție! Prin amărăciunea oțetului cu fiere pe care l-ai gustat pentru mine, dă-mi harul să Te primesc cu vrednicie în ceasul morții, spre mântuirea și mângâierea sufletului meu.
  9. Strigătul înfricoșat al lui Cristos pe Cruce
  1 Tatăl nostru...
  1 Bucură-te Marie...

  O Dumnezeule, care ești putere stăpânitoare și bucurie a sufletului! Adu-Ți aminte de chinul și strâmtorarea suferite atunci când, apropiindu-se cumplita Ta moarte, ai strigat cu glas puternic: “Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”. Prin această spaimă a părăsirii aparente, prin care ne-ai mântuit de părăsirea eternă, Te rog Doamne, Dumnezeul nostru, să nu mă părăsești niciodată în strâmtorările mele.
  10. Multele răni ale lui Cristos
  1 Tatăl nostru...
  1 Bucură-te Marie...

  O Isuse, început și sfârșit, putere și viață! Adu-Ți aminte că Tu Te-ai cufundat pentru noi din creștet și până în tălpi în marea suferințelor. Prin mărimea și adâncimea rănilor Tale dureroase, învață-mă pe mine cel cufundat în păcat, să urmez cu adevărată ascultare plină de iubire poruncile Tale.
  11. Adâncile răni ale lui Cristos
  1 Tatăl nostru...
  1 Bucură-te Marie...

  O Isuse, abis de îndurare! Pentru adâncimea rănilor Tale, care Ți-au pătruns până la măduva oaselor, Te rog să mă scoți din abisul păcatelor mele. Ascunde sufletul meu în sfintele Tale răni, din fața mâniei Tale care pedepsește, ca să nu fiu găsit de dreptatea Ta.
  12. Sângerândele răni ale lui Cristos
  1 Tatăl nostru...
  1 Bucură-te Marie...

  O Isuse, imagine strălucitoare a Adevărului, semn al unității și legătură a iubirii! Adu-ți aminte de nenumăratele răni care Ți-au acoperit tot trupul și l-au înroșit cu Sângele Tău Sfânt. Adu-Ți aminte de suferințele de neînchipuit pe care le-ai îndurat pentru noi în acest Trup preasfânt. Ce ai fi putut să faci mai mult decât ai făcut? Te rog o bune Isuse, să scrii cu prețiosul Tău Sânge toate aceste răni în inima mea, pentru ca să citesc mereu în ea Patima și moartea Ta, și să-Ți rămân recunoscător și credincios până la sfârșit.
  13. Cea din urmă spaimă a lui Cristos
  1 Tatăl nostru...
  1 Bucură-te Marie...

  O Isuse, Rege nemuritor și neînvins! Adu-Ți aminte de durerile suferite atunci când Te-au părăsit cu desăvârșire toate puterile trupului și ai spus cu capul aplecat: “S-a săvârșit!”. Prin această spaimă de moarte, îndură-Te de mine în ceasul din urmă, când sufletul meu va fi strâmtorat, iar spiritul meu aplecat în umilință.
  14. Moartea lui Cristos
  1 Tatăl nostru...
  1 Bucură-te Marie...

  O Isuse, Unule Născut al Preamăritului Tată, Chipul și asemănarea înțelepciunii Sale! Adu-Ți aminte de acea dăruire plină de duioșie cu care ai strigat: “Tată, în mâinile Tale Îmi încredințez Sufletul!”. Apoi, cu Trupul sfâșiat, cu Inima zdrobită, ai desăvârșit îndurarea Ta asupra noastră și astfel Ți-ai dat Sufletul. Prin această moarte prețioasă, Te rog pe Tine Isuse, ascultător până la moarte, întărește-mă în lupta împotriva lui satan, a lumii și a cărnii. Ajută-mă să mor pentru lume și să trăiesc pentru Tine. Primește sufletul meu cu iubire îndurătoare, atunci când, în ceasul morții, se va întoarce din pelerinajul său.
  15. Cea din urmă și deplină sângerare a lui Cristos
  1 Tatăl nostru...
  1 Bucură-te Marie...

  O Isuse, viță adevărată și roditoare în care suntem sădiți! Adu-Ți aminte de acea revărsare deplină a Sângelui Tău, pe care l-ai vărsat asemenea mustului din strugurele zdrobit, atunci, când ai lăsat să izvorască din Coasta Ta deschisă prin lance, Sânge și Apă cu atâta abundență, încât nu a mai rămas nici o picătură, în timp ce Trupul Tău cel Sfânt atârna sus pe Cruce. Prin această vărsare a Sângelui Tău, întărește-mi sufletul în ultima luptă a morții și lasă-l să apară înaintea Ta, curățit de toate petele.
  Rugăciune de încheiere
  Primește Isuse această rugăciune, în acea iubire imensă cu care ai îndurat pentru noi toate rănile Sfântului Tău Trup. Îndură-Te de mine și de toți cei împovărați de păcat. Dăruiește tuturor sufletelor credincioase, atât celor din viață cât și celor adormite, îndurare și viața veșnică. Amin!

  Cele 21 de promisiuni facute celui care cinsteste cele 5 475 de lovituri primite de Mantuitorul pe Calvar pentru mantuirea noastra

  Cel care va spune aceste rugaciuni in fiecare zi timp de un an:
  1. Ii voi scoate din purgatoriu 15 suflete dintre rudele sale;
  2. 15 drepti dintre rudele sale vor obtine harul statorniciei;
  3. 15 pacatosi dintre rudele sale se vor converti;
  4. Cel care face rugaciunile va atinge cele dintai trepte ale desavarsirii;
  5. Cu 15 zile inainte de moarte ii voi oferi Trupul Meu pretios pentru ca prin El sa fie ferit de foamea vesnica; ii voi da sa bea din Sangele Meu pentru a-l feri de setea vesnica;
  6. Cu 15 zile inainte de moarte va fi cuprins de o mare cainta si o mare cunoastere a pacatelor sale;
  7. Eu asez semnul Crucii Mele glorioase intre el si dusmanul cel rau, pentru a fi ocrotit de capcanele sale;
  8. Inainte de moartea sa voi veni cu credincioasa, multiubita Mea Mama si ii voi primi cu mila sufletul, ducandu-l in bucuriile vesnice;
  9. In cer va primi o cunoastere deosebita a Dumnezeirii Mele, pe care o impartasesc doar acelora care spun aceste rugaciuni;
  10. Acolo va bea din fantana nesecata a bucuriei.
  11. Chiar daca cineva ar fi trait 30 de ani in pacat de moarte, deindata ce face aceste rugaciuni sau isi propune sa le faca, Domnul ii va ierta toate pacatele (prin Sacramentul pocaintei) si il va apara de toate ispitele rele. El ii va ocroti cele cele cinci simturi, il va feri de moartea grabnica si neprevazuta si sufletul sau de osanda vesnica;
  12 - Am să-l protejeze de ispite puternice.
  13 – Ii voi pazi cele cinci simturi de ispite.
  14 – Il voi scuti de la moarte subită.

  15 - Sufletul lui va fi liber de la moartea veșnică.
  16 - El va obține toate ce va cere de la Dumnezeu și Maicii Domnului.
  17 - În cazul în care si-a epuizat anii de viata si va fi sa moara a doua zi , viața sa va fi prelungită.
  18 - De fiecare dată atunci cand recită aceste rugaciuni, el va câștiga indulgenta pe o perioada de 100 de zile.
  19 – Va avea siguranta ca se va alatura Corului Suprem al Ingeri.
  20 - Cine ii va învață aceste rugaciuni pe altii, va avea bucurie permanenta.
  21 – Cel care spune aceste rugaciuni sau le va spune în viitor, va beneficia de harul lui Dumnezeu .

  Ultima editare de Matusalem : 16 oct 2009 la 17:12

 2. #47
  Matusalem este offline Utilizator Samanta
  Data inscrierii
  octombrie 2009
  Posturi
  29

  Implicit Re: Rugaciuni ajutatoare

  Radu Gyr

  Metanie

  Doamne, fa din umilinta
  pod de aur, pod inalt.
  Si din lacrima, velinta,
  ca pe-un pat adanc si cald.

  Din lovirile nedrepte,
  faguri faca-se si vin.
  Din infrangeri, scari si trepte;
  din caderi, urcus alpin.

  Din otrava pusa'n cana,
  fa miresme ce nu pier.
  Si din fiecare rana,
  o cadelnita spre cer.

  Si din orisice dezastru
  sau crepuscul stins in piept,
  Doamne, fa lastun albastru
  si da zambet intelept.

  Ultima editare de Matusalem : 18 oct 2009 la 19:22

 3. #48
  Matusalem este offline Utilizator Samanta
  Data inscrierii
  octombrie 2009
  Posturi
  29

  Implicit Re: Rugaciuni ajutatoare

  Scrisoare pentru cinstirea
  patimilor Mântuitorului
  pe Drumul Crucii


  Aceasta scrisoare,
  Binecuvântare,
  Îți aduce-n casă
  O veste frumoasă :
  De-i vei da crezământ,
  Domnul nostru Cel Sfânt
  Te va binecuvânta
  Pe tine și casa ta.

  Ne-a fost dată-n dar
  De sfinte cu har,
  Matilda, Brigita
  Și Elisabeta,
  Și a fost stihuită,
  Pe stih potrivită,
  De misionarul
  Gavriil Stiharul.

  Că e bine să știi,
  Și nu te-ndoi,
  Iisus a pătimit,
  Pe calvar a primit
  Lovituri crunte :
  Cinci mii patru sute
  Nouăzeci și cinci.
  Aceasta să zici
  În fiecare zi
  Și bine-ți va fi.

  Dacă o vei transcrie
  Pe albă hârtie
  Și de o vei ține
  Pururea la tine,
  Har ți va da,
  Tu leac vei avea
  Pentru orice boală
  De-i grea sau ușoară.

  Și de vei mai spune
  Câte-o rugăciune,
  Câte-un « Tatăl nostru »,
  De orice dezastru
  Te va feri mereu,
  Din cer, Dumnezeu.
  Și de vei mai spune
  Câte-o rugăciune
  Către Preacurata,
  Pâinea și bucata
  Îți va fi pe masă
  Și liniștea-n casă.

  Tatăl nostru care ești
  și în ceruri veșnicești,
  numele Tău sfânt fie
  acum și-n veșnicie.
  Vie-mpărăția Ta,
  facă-se voința Ta
  așa–n cer și pe pământ,
  precum numele Ți-e sfânt.
  Pâinea noastra spre a fi,
  dă-ne-o nouă zi de zi.
  De-am greșit, Tu, iartă-ne,
  noi iertam pe-aproapele.
  Ne ferește, Dumnezeu,
  de ispite și cel rău.
  Căci a Ta este puterea,
  împărăția și vrerea,
  lauda, slava, mereu,
  căci doar Tu ești Dumnezeu.
  Amin.

  Bucura-te pe vecie
  Cea plina de har, Marie,
  Domnu-i cu tine mereu,
  Cu tine-i Dumnezeu,
  Esti binecuvântată,
  Între femei minunată,
  Și e binecuvântat
  Rodul trupului tău curat,
  Care este Iisus
  Fiul Celui de Sus,
  O. Maica lui Dumnezeu,
  Sfântă Marie, mereu
  Roaga-te pentru noi,
  Păcătoșii în nevoi,
  Acum și-n ceasul morții
  Să ne mântuim cu toții.
  Amin.

  Aceasta scrisoare,
  Binecuvântare,
  Îți aduce-n casă
  O veste frumoasă :
  N-o pune deoparte,
  Du-o mai departe…


 4. #49
  Matusalem este offline Utilizator Samanta
  Data inscrierii
  octombrie 2009
  Posturi
  29

  Implicit Re: Rugaciuni ajutatoare

  Rugaciune pentru cautarea unui duhovnic

  Doamne, Tu care nu voiesti moartea pacatosului, ci ca sa se întoarca si sa fie viu, Tu care Te-ai pogorât pe pamânt tocmai spre a învia pe cei ce suspina si care sunt morti prin pacat si spre a-i face vrednici sa Te vada pe Tine, Lumina cea adevarata, pe cât este cu putinta omului, trimite-mi un om care sa Te cunoasca, pentru ca slujindu-l si supunându-ma lui din toate puterile mele, ca si Tie, si facând voia Ta în a lui, sa-Ti plac Tie, singurului Dumnezeu, si sa ma învrednicesc si eu, pacatosul, de împaratia Ta. Amin.

 5. #50
  Matusalem este offline Utilizator Samanta
  Data inscrierii
  octombrie 2009
  Posturi
  29

  Implicit Re: Rugaciuni ajutatoare

  Novena in cinstea Sfintei Marta


  Rugaciune se spune in fiecare marti, timp de 9 zile dela rand,cu o lumanare aprinsa. Este atat de puternica, incat inainte de a termina novena, se va primi lucrul cerut, chiar de va parea imposibil.

  Sfanta Marta, ma indrept catre tine plin de incredere, cerandu-ti ajutor. Cred cu tarie ca ma vei ajuta si ma vei sprijini cand mi-e greu. Spre a-ti arata recunostinta mea, iti fagaduiesc sa o fac cunoscuta si altora aceasta rugaciune. Te rog cu umilinta sa-mi aduci alinare in suferintele si dorintele mele.
  In numele negraitei bucurii care ti-a cuprins inima cand i-ai oferit adapost Mantuitorului lumii in casa ta din Betania. Te implore, roaga-te pentru mine si familia mea ca sa-l pastram pe Dumnezeu in inimi, astfel incat sa ne invrednicim a primi ajutor in nevoile noastre, mai ales in durerea care ma copleseste acum (se spune aici dorinta).
  Te implor ajutatoarea celor aflati in suferinta, infrange orice greutate, precum ai infrant balaurul care zace la picioarele tale.

  Tatal nostrum si Nascatoarea (de 3 ori).

  Sfanta Marta, roaga-te pentru mine si familia mea.

  Amin!


 6. #51
  Matusalem este offline Utilizator Samanta
  Data inscrierii
  octombrie 2009
  Posturi
  29

  Implicit Re: Rugaciuni ajutatoare

  Ingerasul

  Inger, ingerasul meu
  Ce mi te-a dat Dumnezeu,
  Intotdeauna fii cu mine
  si ma-nvata sa fac bine. Eu sunt mic,
  Tu fa-ma mare!
  Eu sunt slab,
  Tu fa-ma tare!
  In tot locul ma-nsoteste
  si de rele ma fereste!
  Amin!

 7. #52
  Matusalem este offline Utilizator Samanta
  Data inscrierii
  octombrie 2009
  Posturi
  29

  Implicit Re: Rugaciuni ajutatoare

  Ingerasul meu frumos


  Ingerasul meu frumos
  Care mi te-a dat Hristos,
  Orice gand sa mi-l sfintesti,
  De-orice rau sa ma pazesti.
  Ingerasul meu iubit
  Fa-ma ca sa fiu smerit,
  Iubitor si credincios,
  Cum vrea Domnul meu Hristos.
  Dulce ingerasul meu,
  Insoteste-ma mereu,
  Pana voi ajunge sus
  Langa Domnul meu Isus.
  Amin.


 8. #53
  Matusalem este offline Utilizator Samanta
  Data inscrierii
  octombrie 2009
  Posturi
  29

  Implicit Re: Rugaciuni ajutatoare


  Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta

  Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.

  Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește.

  Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea.

  Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu.

  Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea.

  Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.

  Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.

  Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.

  Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le.

  Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.

  Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.

  Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește.

  Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce.

  Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

  Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta.

  Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

  Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.

  Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului.

  Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

 9. #54
  Zumzet este offline Utilizator Samanta
  Data inscrierii
  octombrie 2009
  Posturi
  18

  Implicit Re: Rugaciuni ajutatoare

  acest milueste-ma este foarte frumos explicat in postul lui savanah si cred ca intr-o atitudine de umilinta poate face foarte mult bine, desigur ca exprima pentru fiecare fiinta (functie de nivelul evolutiv)in mod diferit potenta Creatorului. Ar fi foarte dragut si interesant sa aflam cum a evoluat si imbogatit semnificatia interioara a acestui cuvant in decursul timpului la cineva care staruie in acest tip de practica. Sunt convins ca pe masura staruintei apar noi si noi atribute si semnificatii ale acestui milueste-ma pana in momentul in care ajungi, ca tot ce simti sa se dizolve intr-o stare de unitate, in care toate atributele se topesc, se unifica, lasand, la inceput pentru o clipa, apoi, din ce in ce mai mult loc iubirii.

 10. #55
  Matusalem este offline Utilizator Samanta
  Data inscrierii
  octombrie 2009
  Posturi
  29

  Implicit Re: Rugaciuni ajutatoare

  Mantuitorul , in parabola "Vamesul si fariseul" , ne da urmatroul model de rugaciune:

  “Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!”

  Calugarul egiptean Sfantul Pahomie cel Mare (292-346) face o versiune a rugaciunii pe care o numeste "Rugaciunea lui Iisus “. Astfel, ea devine "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma". Pentru a ajuta mintea sa se concentreze, foloseste pentru prima data mataniile. Ele aveau 33 de noduri si s-au numit ” komboskini”. Din ele a evoluat rozariul catolic. Dupa traditie, Sfantul Pahomiea fost inspirat intr-un vis sa faca toate acestea.

 11. #56
  Matusalem este offline Utilizator Samanta
  Data inscrierii
  octombrie 2009
  Posturi
  29

  Implicit Re: Rugaciuni ajutatoare

  Copilul meu cu suflet bun
  și-n ochi cu dulci lumine,
  e Anul Nou, să-ngenunchem
  și să te rogi cu mine:
  ...Iisuse Doamne-n fața Ta,
  genunchii mei se-apleacă
  și rugăciunea mea doresc
  din inimă să-Ți placă.

  Îți mulțumesc, Iisuse bun,
  că-n fiecare clipă
  ai fost cu noi și ne-ai păzit
  sub dulcea Ta aripă;
  că Mâna Ta ne-a ocrotit
  în noaptea fără rază,
  că Tu, Iisuse bun, ne-ai fost
  atât de sfântă pază.

  O, eu Te rog stăruitor,
  cu umilință sfântă,
  pe-ntregul nostru viitor
  Tu bine-ne-cuvântă!
  Și-n noul an care-a sosit,
  Iisuse bun, ne-nvață
  pe calea sfântă să pășim
  prin sfânta Ta povață!

  Din mâna celui rău, oricând,
  Iisuse bun, ne scoate,
  ca zilele să le trăim
  cu Tine, toate, toate!
  Să Te iubim mereu mai mult -
  și-n anul care vine -
  cu Tine să intrăm în el
  și să ieșim cu Tine!

 12. #57
  alinutza109 este offline Utilizator Samanta
  Data inscrierii
  ianuarie 2010
  Posturi
  15

  Implicit Rugaciunea a trei bucurii

  Rugaciune a trei bucurii

  La cine sa ma plang,STAPANA?
  La cine sa alerg in durerea mea,daca nu la tine,IMPARATEASA CEREASCA?
  Cine va primi plansul meu si oftarea mea;daca nu TU,PREA CURATA,nadejdea crestinilor si scaparea pentru noi pacatosii?
  Cine,daca nu TU,ne va apara mai bine de nevoi?asculta oftarea mea si apleaca urechea TA la rugaciunea mea!
  Stapana,MAICA DUMNEZEULUI meu,nu ma trece cu vederea pe mine,care cer ajutorul TAU si nu ma respinge pe mine,pacatoasa,lumineaza_mi mintea si invata_ma,IMPARATEASA CEREASCA!
  Nu ma lepada,Stapana,pe mine,roaba TA,pentru nemultumirea mea.Fii pentru mine MAICA si PROTECTOARE!
  Ma incredintez acoperamantului TAU milostiv,daca nu o sa vrei sa ma mai ajuti,du_ma pe mine pacatoasa la o viata linistita si fara de necazuri,ca sa plang de pacatele mele!
  Vai de mine!La cine sa alerg eu vinovata,daca nu la TINE,la CARE toti pacatosii cauta nadejdeea si scaparea asteptand mila TA cea nespusa si darurile TALE!Ce cuvant pentru pacatul meu voi putea spune la SLAVA TA cea prea mare!
  O,STAPANA!IMPARATEASA CEREASCA,TU imi esti MAICA si nadejdea,TU imi esti speranta si scaparea mea,acoperamantul,apararea si ajutorul meu.
  IMPARATEASA mea CEA PREA BUNA si grabnica aparatoare,acopera cu rugaciunea TA pe mine care am calcat poruncile FIULUI si DUMNEZEULUI TAU.
  Apara_ma de dusmanii vazuti si nevazuti,imblanzeste inimile oamenilor rai,care se ridica asupra mea.
  O,MAICA DOMNULUI si a FACATORULUI meu!TU esti radacina FECIOAREI si floarea care nu se vestejeste a curatenie.
  O,NASCATOARE DE DUMNEZEU!Ajuta_ma pe mine,care sunt stapanita de patimile trupesti si de durerile inimii,numai de la TINE si impreuna cu TINE a FIULUI TAU si a DUMNEZEULUI nostru voi avea apararea si prin apararea TA cea prea mare voi fi ajutata si voi scapa de orice nenorocire si necazuri,cu rugaciunile TALE cele mai puternice PREA CURATA fara de pacat si PREA SLAVITA MARIA,MAICA lui DUMNEZEU.
  Bucura_te CEA plina de dar!
  Bucura_te CEA imbucurata!
  Bucura_te,PREA BLAGOSLOVITA DOMNUL este cu TINE !

 13. #58
  alinutza109 este offline Utilizator Samanta
  Data inscrierii
  ianuarie 2010
  Posturi
  15

  Implicit Re: Rugaciuni ajutatoare

  Ma bucur ca am descoperit acest forum.Am sa postez cu bucurie cateva rugaciuni sau pilde despre folosul rugaciunii.Doamne Ajuta!

  RUGACIUNE
  DescriereO femeie imbracata saracacios, cu o privire de om invins, a intrat intr-o zi intr-o bacanie. S-a apropiat de stapanul magazinului intr-un mod foarte umil l-a intrebat daca nu ar putea sa-i dea si ei pe datorie cateva alimente.
  I-a explicat cu glas usor ca sotul ei era foarte bolnav si ca nu putea munci, si ca aveau si sapte copii, care trebuiau hraniti.

  Bacanul, a privit-o de sus si i-a cerut sa paraseasca imediat magazinul sau.

  Avand insa in gand nevoile familiei sale, femeia i-a mai spus: Va rog, domnule, o sa va aduc banii inapoi de indata ce voi putea.

  Bacanul insa ii spuse ca nu-i poate da pe datorie, pentru ca nu are credit deschis la magazinul sau.

  Langa tejghea se mai afla inca un client, care a auzit discutia dintre cei doi. Clientul facu cativa pasi inainte si ii spuse bacanului ca o sa acopere el costurile pentru orice are aceasta femeie nevoie pentru familia sa.

  Bacanul raspunse parca in sila: Ai o lista cu cumparaturile de care ai nevoie?
  Louise a raspuns: Da, domnule.
  O.K, spuse bacanul, atunci pune-o pe cantar si eu o sa-ti dau marfa de aceeasi greutate cu lista dumitale.
  Louise, ezitand o clipa, cu privirea in jos, baga mana in geanta si scoase o bucatica de hartie pe care scrise ceva in graba. Apoi puse cu grija biletelul pe cantar, cu privirea tot aplecata.

  Ochii bacanului si ai celuilalt client priveau plini de uimire cum cantarul statea inclinat in partea cu hartia. Bacanul, privind la cantar, s-a intors usor catre client si ii spuse mormaind: Nu-mi vine sa cred!

  Clientul a zambit, iar bacanul a inceput sa tot puna pe cantar alimente. Cantarul tot nu se echilibra, asa incat acesta tot punea pe el alimente, din ce in ce mai multe, pana cand pe cantar nu a mai incaput nimic. Bacanul sedea privind cu dezgust. In fine, smulse bucatica de hartie de pe cantar, si o privi cu mare uimire..
  Nu era vorba de o lista de cumparaturi, ci era o rugaciune, care spunea asa:

  "Iubite Doamne, Tu imi cunosti nevoile, asa ca eu le pun in mainile Tale."

  Bacanul ii dadu femeii alimentele si privea in continuare tacut, inmarmurit. Femeia ii multumi si pleca din magazin. Celalat client ii dadu bacanului o hartie de 50 de dolari si ii spuse: A meritat toti banii! Numai Dumnezeu stie ce greutate are o rugaciune.

  PUTEREA UNEI RUGACIUNI: Cand veti primi acest mesaj, sa spuneti o rugaciune... Doar atat trebuie sa faceti. Opriti-va chiar acum si spuneti o rugaciune de multumire pentru norocul pe care il aveti in viata.

  Apoi va rog trimiteti mesajul acesta catre toti prietenii si rudele voastre. Eu cred ca daca trimiteti aceasta marturisire cu o rugaciune cu credinta, veti primi tot ceea ce aveti nevoie ca Domnul sa aduca in viata voastra si a familiei voastre.
  Asadar, draga inima, increde-te in Dumnezeu pentru a-i vindeca pe cei bolnavi, pentru a-i hrani pe cei infometati, pentru a le da haine si adapost celor ce nu au ceea ce avem noi.

  Amin.

  Trimiteti, va rog, acest mesaj si altora. Rugaciunea este cel mai bun dar pe care il putem primi pe gratis.
  Nu e cu nicio plata, dar aduce o mare rasplata.

  In momentele dificile cauta-l pe Dumnezeu!

  In momentele de liniste adora-l pe Dumnezeu!

  In momentele dureroase AI incredere in Dumnezeu!

  In toate momentele multumeste-I lui Dumnezeu!

  RUGACIUNE
  DescriereO femeie imbracata saracacios, cu o privire de om invins, a intrat intr-o zi intr-o bacanie. S-a apropiat de stapanul magazinului intr-un mod foarte umil l-a intrebat daca nu ar putea sa-i dea si ei pe datorie cateva alimente.
  I-a explicat cu glas usor ca sotul ei era foarte bolnav si ca nu putea munci, si ca aveau si sapte copii, care trebuiau hraniti.

  Bacanul, a privit-o de sus si i-a cerut sa paraseasca imediat magazinul sau.

  Avand insa in gand nevoile familiei sale, femeia i-a mai spus: Va rog, domnule, o sa va aduc banii inapoi de indata ce voi putea.

  Bacanul insa ii spuse ca nu-i poate da pe datorie, pentru ca nu are credit deschis la magazinul sau.

  Langa tejghea se mai afla inca un client, care a auzit discutia dintre cei doi. Clientul facu cativa pasi inainte si ii spuse bacanului ca o sa acopere el costurile pentru orice are aceasta femeie nevoie pentru familia sa.

  Bacanul raspunse parca in sila: Ai o lista cu cumparaturile de care ai nevoie?
  Louise a raspuns: Da, domnule.
  O.K, spuse bacanul, atunci pune-o pe cantar si eu o sa-ti dau marfa de aceeasi greutate cu lista dumitale.
  Louise, ezitand o clipa, cu privirea in jos, baga mana in geanta si scoase o bucatica de hartie pe care scrise ceva in graba. Apoi puse cu grija biletelul pe cantar, cu privirea tot aplecata.

  Ochii bacanului si ai celuilalt client priveau plini de uimire cum cantarul statea inclinat in partea cu hartia. Bacanul, privind la cantar, s-a intors usor catre client si ii spuse mormaind: Nu-mi vine sa cred!

  Clientul a zambit, iar bacanul a inceput sa tot puna pe cantar alimente. Cantarul tot nu se echilibra, asa incat acesta tot punea pe el alimente, din ce in ce mai multe, pana cand pe cantar nu a mai incaput nimic. Bacanul sedea privind cu dezgust. In fine, smulse bucatica de hartie de pe cantar, si o privi cu mare uimire..
  Nu era vorba de o lista de cumparaturi, ci era o rugaciune, care spunea asa:

  "Iubite Doamne, Tu imi cunosti nevoile, asa ca eu le pun in mainile Tale."

  Bacanul ii dadu femeii alimentele si privea in continuare tacut, inmarmurit. Femeia ii multumi si pleca din magazin. Celalat client ii dadu bacanului o hartie de 50 de dolari si ii spuse: A meritat toti banii! Numai Dumnezeu stie ce greutate are o rugaciune.

  PUTEREA UNEI RUGACIUNI: Cand veti primi acest mesaj, sa spuneti o rugaciune... Doar atat trebuie sa faceti. Opriti-va chiar acum si spuneti o rugaciune de multumire pentru norocul pe care il aveti in viata.

  Apoi va rog trimiteti mesajul acesta catre toti prietenii si rudele voastre. Eu cred ca daca trimiteti aceasta marturisire cu o rugaciune cu credinta, veti primi tot ceea ce aveti nevoie ca Domnul sa aduca in viata voastra si a familiei voastre.
  Asadar, draga inima, increde-te in Dumnezeu pentru a-i vindeca pe cei bolnavi, pentru a-i hrani pe cei infometati, pentru a le da haine si adapost celor ce nu au ceea ce avem noi.

  Amin.

  Trimiteti, va rog, acest mesaj si altora. Rugaciunea este cel mai bun dar pe care il putem primi pe gratis.
  Nu e cu nicio plata, dar aduce o mare rasplata.

  In momentele dificile cauta-l pe Dumnezeu!

  In momentele de liniste adora-l pe Dumnezeu!

  In momentele dureroase AI incredere in Dumnezeu!

  In toate momentele multumeste-I lui Dumnezeu!


 14. #59
  Etienne Avatar
  Etienne este offline I.E. Copacel roditor
  Data inscrierii
  septembrie 2006
  Posturi
  682

  Implicit Re: Rugaciuni ajutatoare

  Alinuta, scrii mesaje atat de lungi ca atunci cand le vad ma ia jalea. Mai selecteaza si tu informatia, sau pune-o in mai multe mesaje mai scurte !
  Mi-am pus flori la palarie,
  Mi-am pus flori, mi-am pus margele
  Sa se uite cu mandrie ...
  ...Puiu la ele!

 15. #60
  Etienne Avatar
  Etienne este offline I.E. Copacel roditor
  Data inscrierii
  septembrie 2006
  Posturi
  682

  Implicit Re: Rugaciuni ajutatoare

  Nu e tocmai o rugaciune .... poezie
  Mi-am pus flori la palarie,
  Mi-am pus flori, mi-am pus margele
  Sa se uite cu mandrie ...
  ...Puiu la ele!

Reguli postare

 • Nu puteti crea subiecte noi
 • Nu puteti posta replici
 • Nu puteti posta atasamente
 • Nu puteti sa va editati postarile
 •