Pagina 1 din 3 123 UltimulUltimul
Rezultate de la 1 la 15 din 37

Subiect: Zamolxismul

 1. #1
  Camelia Avatar
  Camelia este offline I.E. De'al casei
  Data inscrierii
  noiembrie 2006
  Locatie
  Ploiesti
  Posturi
  2.432

  Implicit Zamolxismul

  TEOLOGIA ZAMOLXIANĂ, KOGAIONUL

  ȘI

  SPECIFICUL ROMÂNESC UNIC

  Iulian Gavriluță*

  „ Orice am face. Oricine am fi, oriunde și oricând ne definim prin acestea trei: HRISTOS, APROAPELE ȘI ROMÂNIA, pe coordonatele lor creștem sau descreștem”

  Lucrarea de față, vrea să arate predispoziția neamului nostru la îmbrățișarea unică a creștinismului. Și de unde unică? Din faptul ca suntem moștenitori ai unui neam străvechi(cca. 4578 de ani), cu o credință henoteistă (într-o divinitate unică, revelată – ca și evreii), cu o înțelepciune și vitejie aparte. Vom prezenta pe scurt aceste baze și rădăcini puternice pline de înțelepciune, istețime și frumos, rămânând ca în altă ocazie să reluăm mai pe larg și mai în adânc aceste demonstrații. Afirmăm ca o concluzie temeinică: coordonata dacică mai mult decât cea romană este esența sufletului românesc.

  Motto: „Cine nu știe ce este, pentru ce este, de unde vine și încotro merge, este un zero absolut, care vine din zero absolut și se îndreaptă tot spre un zero absolut - adică un nimeni enorm!”

  “Cugetări duhovnicești” - Jurnal I

  (I). Introducere

  Până în a doua jumătate a mileniului al II lea I.Hs., triburile trace, dordonii fondează Troia, tracii ahei și dorienii făuresc lume greacă, iar traco ilirii ajung în Italia de azi[1] Până în mileniul al III lea se vorbește de „ pretraci”, după aceasta dată și ce mai mare parte a primei jumătăți a mileniului II lea sunt numiți„traci străvechi”, iar locuitorii spațiului Carpato-Dunărean de la sfârșitul epocii bronzului până la Hallstatul mijlociu, cca sec. XIV-VIII Î.Hs, în denumirea de „ geto-daci vechi”. Începând cu secolul al VII lea Î.Hs., se poate vorbii despre geto-daci, respectiv geții de la Dunărea de Jos. În sfârșit din secolul al VII lea până la începutul sec. I I.Hs și de dacii din Transilvania, Crișana și Banat.[2] Din „ Honograful” scris de Caldei la anul 3360 de la Creație (pe vremea lui Avraam Patriarhul)tradus în limba greacă de Gheorghe Chedrinul din Constantinopol la anul 1000, iar în chirilică în anul 1837, se desprinde pomenirea neamului strămoșilor noștri. Dacă anul I al lumii este considerat anul ieșirii lui Adam din Rai și anul 2572, anul cînd Noe împarte lumea fiilor săi, atunci putem zice că avem prima menționre a „firului roșu” a străvechilor noștri strămoși. În capitolul 10 din Facere, Biblia pomenește nemul lui Iafet (fiu al lui Noe din care se trag strămoșii noștri dacii) care primește moștenire actuala Europă. Mai departe descendenții lui Iafet, Magog-sciții, Tiras-tracii moștenesc astfel bătrânul continent în întregimea sa. A doua pomenire în Biblie este la Cartea II Macabei capitolul 4, 47 unde se spune: ” Și pe Menelau, capul a toată răutatea. L-a scos nevinovat; iar pe nenorociții aceia care măcar și la sciți, de și-ar fi spus pricina s-ar fi slobozit nevinovați…” [3]

  În concluzie, prima mențiune a strămoșilor noștri este datată acum 4578 de ani(2572+2006=457, iar a doua menționare este de 2181 ani (2006+175=2181), deoarece Cartea II Macabei a fost scrisă aproximativ între anii 175-161 Î.Hs.

  (II). ”Teologia” zalmoxiană : premiză a “îndumnezeirii”

  Toate neamurile au primit aceeași făgăduință a mântuirii și aceeași descoperire a credinței s-a vădit tuturora la vremea potrivită (“plinirea vremii”). În fond, virtutea acestei făgăduințe unice, este dată la orice neam - “Fond monoteist originar”. Dar pierzând râvna mântuirii și risipindu-se în Babilonul împreunărilor cu cele plăcute simțurilor, au ajuns să ridice chipuri cioplite atât celor care le prilejuiau plăcere, cât și celor care le iscau teama de durere. Prăbușindu-se în petrecerea istoriei din afară, li s-a schimonosit chipul dumnezeiesc și odată cu aceasta și-au smintit și trăsăturile omenești, iar Fondul monoteist original s-a sfâșiat cu totul. Este însă foarte posibil ca la geto-daci, tocmai datorită lui Zamolxis, să fi păstrat anumite trăsături duhovnicești pe care le asociem de obicei lucrării cele mai presus de firea a harului; să fi prins rădăcini atât de tainice, încât I-a singularizat pe de o parte printre celelalte neamuri, iar pe de alta i-a învrednicit să primească și să iubească firesc, mântuirea lui Hristos. Herodot a zăbovit mai îndelung asupra lui Zamolxis spunând că geții “nu cunosc vreun alt zeu afară de al lor” și că unii “îl cred același cu un alt zeu Gebeleisis”. Gebelesis, nume secund al lui Zamolxis ar veni din “Kefalitis =Kefali Dis =Kefali Dios”, ceea ce înseamnă “Capul lui Dumnezeu”. [4]

  De aici s-au risipit în toate direcțiile părerile celor care viețuiesc în curțile cele vechi ale istoriei. Cei mai puțini au spus că dintre toate neamurile trace, geto-dacii credeau într-un singur zeu; alții că slăveau o pereche de zei, iar cei mai mulți au socotit că ei credeau într-o mulțime de zei, la fel de numeroși ca și al altor popoare păgâne. Și iarăși alții, pentru a netezi confuziile au susținut că erau Henoteiști, adică adorau o divinitate principală ca și cum ar fi fost una singură fără a fi însă singura divinitate. Deși celelalte zeități erau periferice și fără o prea mare importanță în viața strămoșilor noștri ele au fost de multe ori scoase în evidență doar de viziunea și interesul cercetătorilor pentru că este greu de spus și nici nu e important de altfel, de aflat, câți zei s-au născut din patimile și rătăcirile geto-dacilor și câți au venit cu haine împrumutate de la greci, romani sau alții. Cert este faptul că Zamolxe nu era cinstit ca zeu pentru înțelepciunea omenească, ci pentru că “îndumnezeit” putea să le vorbească despre dumnezeire; n-a ajuns la aceasta prin “ierarhizare” nici prin “transfer în nonimediat ”(Blaga) ci pentru ca numai ca zeu și nu ca simplu om putea să dea oamenilor nemurirea și fericirea veșnică.

  Pentru cei narativi la istorie, este poate important să-și adune cu grijă grămăjoarele de date și epoci, să numere veacurile ca pe galbeni sau să-și șerpuiască mintea prin găvanele timpului și nedumeriți să iscodească de unde a năzărit și cine a fost Zamolxe. Pentru noi este important că “învățătura stăruită de el și țesută din pregustarea unei alte lumini decât cea a firii”(Dinu Cruga), nu îngăduia “reprezentarea figurată a divinității”.[5] Și de aceasta nu putea intra în cuibul priceperii lumii greco-romane, năpădită de zei care mișunau din templu în templu și ale căror statui înfiorau până și pietrele din care erau ciopliți. E adevărat că mai demult în aceeași ceată a timpului în care Zamolxe îi mână pe geto-daci pe tărâmul neștiutei nemuriri, grecii înălțase cu temere un altar pe care era scris: ”Dumnezeu necunoscut” și pe care l-au cinstit deși nu l-au cunoscut până în amiaza zilei când Apostolul Pavel l-a vestit. Dar acest “Dumnezeu necunoscut”, de la greci a fost o ciudățenie și nicidecum orânduiala. “Preferința pentru non-figurativ explicată de unii prin cvasi-aniconismul religiei dacice, devine tot mai relativă datorită noilor descoperiri”, afirmă un dezgropar al trecutului, socotind pesemne nu absența statuilor ci prezența artelor mărunte. Deci același spune: ”Lipsa totală a sculpturii monumentale și a picturii murale este compensată de artele minore, orfevrărie, argintărie, decorația vaselor de ceramică și prin plastică”.[6] Când romanii au cucerit Dacia, au distrus templul de la Grădiștea Muscelului, fapt similar numai celui din Ierusalim. ”Religia lor, a geto-dacilor nu putea fi asimilată, încorporată Romei politeiste”, spune părintele Constantin Galeriu.[7] Iar părintele Dan Ilie Ciobotea adaugă: ”Întrebarea de ce Zamolxis n-a intrat în panteonul roman (cum se întâmpla cu zeii popoarelor cucerite), comportă un sens profund care relevă o anumită diferență sau nepotrivire între Zamolxis și zeitățile romane.[8]

  Cei știutori în rostirile pietrelor, citind Munții Orăștiei au aflat sanctuare în vechile “Cetăți de la Costești , Blidaru, Piatra Roșie, Banița, Piatra Creivii, Balta Doamnei, Barboși și Grădiștea Muscelului”. “Rezemate pe grumazul înălțimilor”, spune părintele N. Macsim, [9] ”Toate sunt orientate în raport cu punctele cardinale și cu steaua polară”, ceea ce denotă încă o dată înaltă spiritualitate pe de o parte, iar pe de alta tehnica avansată dar și deosebirea de celelalte popoare. “Autorii antichității precum și specialiștii romani în istoria veche românească cum ar fi: Vasile Pârvan, Mircea Eliade și alții”, au folosit termenul de Zalmoxe și nu de Zamolxe, de la ZAL ce înseamnă moș, (străbunic), veriga, legătura, zală (a neamului); pe când Zamolxe vine de la Zamul, Zemili ceea ce înseamnă pământ. Consider că ambii termeni sunt corecți pentru că și în primul caz (Zalmoxe)se arată legătura marelui rege și profet cu neamul său, dar și în cel de al doilea caz (Zamolxe)aceasta legătură a geto dacilor cu pământul, nu în sens panteist, păstrată până în ziua de astăzi de neamul nostru, scoate în evidență accentuând și confirmând lupta pentru apărarea acestui pământ “sfânt”. Dar pentru că marii noștri istorici folosesc termenul de Zalmoxe, mă voi opri și eu tot la el. “Om înțelept, învățător, binefăcător, profet, preot, rege, zeu între alți zei, el ajunge prin ierarhizare divinitate supremă venerată și iubită”.[10] Trecând peste “ne-serioasele” comentarii ale unor scriitori (L. Blaga, Radu Vulpe și alții), care spun că Zalmoxe nu ar fi existat în realitate, numele lui fiind doar un “calificativ” [11] sau că el ar fi “smuls din imediatul terestru și transpus în non-imediat, ca realitate spirituală prezentă”, [12] sau că ar fi fost “sclav al lui Pitagora în insula Samos” [13] și că ar fi învățat semne de “proorocie și vrăji” de la egipteni; putem afirma cu toată convingerea că el nu era deloc o abstracție filozofică sau un “jalnic imitator “al superstițiilor egiptene, ci a existat cu adevărat “îndumnezeindu-i pe geto-daci, așa cum Hristos îndumnezeiește pe creștini.” [14]

  Ipostasul fiecărui om vine de la Dumnezeu dar vine străbătând prin mediul unui trecut acumulat în părinții pământești și acest drum se integrează în actul constituirii sale după imaginea ce o are în jur—deci nu poate spune că cineva dacă ar vrea să renunțe la național, ar putea și să facă acest lucru de fapt, pentru că nu se poate întoarce din nou la starea sa de puritate apriorică. Și asta pentru că, calitatea națională nu stă într-un colț al sufletului sau este “supraadăugat” la el, ci este una cu sufletul. De la cel mai mic gest la cea mai înaltă gândire, izul național, farmecul lui penetrează totul, dându-i frumusețea originală unică și irepetabilă. Întrucât natura umană este dar de la Dumnezeu și omul este chil al lui, atunci nu poate fi ceva rău în componența națională, Omul experiază cele ale vieții cu toată ființa lui, cu toată personalitatea lui, de aceea această lucrare “în sobor” a calităților sale nu înseamnă deloc uniformitate, ci armonie. Este asemenea corzilor unei chitări, care deși sunt separate, totuși sunt unite atunci când se interpretează o arie de cântec, fiecare aducând în parte “ceva”, fără de care respectiva arie nu ar mai fi frumoasă. Și aria cântecului este și viață, o viață de omeste ca o “arie de cântec”. Harul dumnezeiesc se lasă turnat în tiparul sufletului național dându-i acestuia strălucire ceresc—pământească. Națiunile sunt asemenea unor flori parfumate de câmp, încălzite de același soare, udate de aceeași ploaie, îngrijite de Același Mare Grădinar, care deși sunt de diferite forme, culori și miresme, totuși sunt ca într-o simfonie ce-ți încântă ochiul. Cine a văzut un câmp înflorit înțelege toate acestea. Creștinismul fără național este și “supranațional” –fiind de origine divină dar și național, pentru că este și de origine umană; mai corect spus este de origine divino-umană. Cincizecimea a arătat aceasta; Duhul Sfânt s-a pogorât în limbi de foc dându-le putere Sf.Apostoli de a vorbi în limbi, deci nu într-o singură limbă –cum greșit mai fac unii dintre frații noștri cei întru Hristos, confirmând faptul că este (naționalul)voit de Dumnezeu. “În cusătură și în crestături de lemn se ține linia dreaptă, sobră, care exprimă discret subliniat sentimentele. Se ferește linia curbă care ușor degenerează în umflătură și vulgar – tehnica noastră populară deosebită. Icoana bizantină cu linii drepte, sau icoana ortodoxă românească, are expresii ale purității, cu priviri în care nu se insinuează nici meritul dar nici păcatul; l-a învățat pe român ce este discreția. Românul știe în arta lui un lucru pe care numai un aristocrat îl știe: ce trebuie să omită……el este chemat să realizeze o cultură de un clasicism original, de-o limpezime, de-o armonie dar și de o adâncime neajunsă încă pe fața pământului. ”Cine nu a văzut îmbinarea și mulțimea culorilor portului nostru național, îmbinare unică, vie ce nu egalizează în bogăție și frumusețe vreo altă tradiție” . “Dar această chemare să se realizeze, trebuie să nu ne forțăm a ieși din originalitatea noastră care este legată de Ortodoxie…..Căci mai aproape de Ortodoxie înseamnă mai aproape de noi înșine și de misiunea noastră”. [15]

  În fine, ”naționalismul” în sine luat nici nu mântuie, nici nu pierde, dar în practică orice naționalism sau mântuie sau pierde, după cum este sau nu este străbătut de credința creștină. [16] Dacă este să amintim de cultura noastră națională putem spune că ea ne-a fost cultul poporului nostru pentru idealurile noastre naționale. Cu atât mai mult am avut o înțelegere mai adâncă și mai luminoasă pentru religiunea noastră, pentru moravurile, datinile și obiceiurile noastre, pentru arta populară, cu cât ne-am adânci în național unde am găsit “infinitul de frumos și de înțelepciune”. O viață simplă rurală a unui sat cu un cult religios, plin de artă și obiceiurile sale pământești—divine este un “centru de adevărată cultură, un rai sufletesc”, cum spunea domnul Aurel Popovici.[17] Această viață a celor de aici este o viață elevată, plină de cultură și de energiile necreate ale harului dumnezeiesc, în care nimeni nu se simte singur, pe lângă viața petrecută în cele mai moderne și elegante orașe unde este mai mult o “sălbăticie rafinată”, unde covârșitoare est animalitatea și atrofierea simțurilor este extrem de mare. ”Cu un fir de iarbă românul nu se simte singur, dar cu un zid da”—spunea părintele Dumitru Stăniloaie.

  Cu asemenea înțelepte, seculare, splendide și deci trainice idei și virtuți, neamul românesc este chemat de Dumnezeu să fie făcător de cultură (să insereze culturii duhovnicie)adevărată, apărător al neamurilor creatori de civilizație creștină, originală, curată și sănătoasă.

  (III). Ortodoxie și Românism

  “Noi în lume cât vom sta”, spunea domnul Aurel Popovici, pe Dumnezeu, voința Lui și Evanghelia Lui,i-l vom reprezenta!Și prin El numai pe noi înșine! Căci noi suntem o firmă în lumea aceasta largă, nu samsari! Poate cea mai veche firmă in Europa, și poate cea mai onorabilă din câte au fost și sunt. Căci pe nimeni, n-am asuprit, n-am jupuit. Noi pe nimeni n-am pus pe rug pentru credința lui, pe nimeni n-am căutat să-l dezbrăcăm de naționalitatea lui, de sufletul lui. Neam de oameni blând și bun și cu frica de Dumnezeu, românii au fost și sunt un popor de o evanghelică tolerantă și înțelepciune, ca puține altele. Neam de păstori și lucrători în via Domnului, ei au crescut și s-au dezvoltat, de mii de ani, în aerul liber al naturii. În codrii și câmpii, sub cerul senin și în căldură, dar și sub cer noros, în crivăț și zăpadă. Ei au cunoscut și cunosc tainele firii mai bine decât toate colegiile profesorale din lume. Căci ei nu cărau natura cu bucata, în ateliere și laboratoare. Și n-o priveau cu ochelarii negrii ai fuduliei, ci cu sufletul curat, cu ochiul ager. De aceea o cunosc de minune”.[18] De minune o cunosc și în lumină o cunosc, pentru că suntem singurul popor de pe tot pământul care spune lumii, lumina, anticipând nu numai cuvintele Evangheliei, ci și cele mai noi descoperiri științifice care au demonstrat că la baza materiei înconjurătoare stau corpusculii de lumină.

  Singurul popor care a găsit soluția vindicativă împotriva răului, care a anulat astfel teribila teamă de cel rău și de moarte cu care Apusul este terorizat, prin acea sublimă expresie, unică: ”a face haz de necaz”. Aceasta reprezintă o înțelepciune și o cunoaștere a mecanismelor minții, extrem de înaltă, pentru ca numai atunci când urâtul, moartea, necazul sunt luate în râs.(“nu de râs”, nu naiv și desprins de realitate),numai atunci răul și necazul nu mai are puterea distrugătoare asupra sufletului omenesc, ci i se anulează toate efectele lui negative, preschimbându-le în efecte pozitive. Prin această atitudine maleficul este forțat să devină benefic altfel se dizolvă de la sine “precum se topește ceara de la fața focului”. Trăsătura fundamentală a sufletului românesc, această veselie sfântă, acest surâs îngeresc(care nu este râs nebunesc și zbuciumat),acest, ”râs patriarhal” stă alături de “dreapta socoteală” și de OMENIE, CUMSECĂDENIE ceea ce este de asemenea ÎNDUMNEZEIRII, făurind omul integral și integrat în universul creștin. Să ne amintim numai isprăvile lui Făt—Frumos din basmele noastre populare căruia îi vine puterea de a birui cele mai mari încercări nu din puterea fizică sau din întortochelile minții, ci din curăția lui sufletească, omenia și puritatea lui. Sau de Dănilă Prepeleac, țăranul simplu, care însă râde de diavol și-l păcălește făcându-l să-l slujească. Ce pline de încărcătură și înțelepciune sunt basmele noastre ,adevărată spiritualitate și cultură a poporului român, care s-a născut poet, după cum afirma V.Alecsandri. Acest popor poet și creștin a fost să fie așezat la răscruce de vremuri și de lumi și cine știe cum bat vânturile la răscruci? Dar aceasta în loc să-l doboare, mai mult l-au întărit, l-au lămurit căci “popor plămădit în plenitudinea firii, românii au fost și sunt o nație de voinici.

  Subliniind ca niciodată nimeni nu a văzut abstracțiuni ca denumirile de: pomi, flori, copaci, ci toată lumea a văzut: viorele, trandafiri, pruni, meri și așa mai departe, așa nici nu a văzut nimeni vreo “omenire”, ci numai neamuri și naționalități ; acest neam al nostru a fost greu încercat, a avut o cruce grea(dar frumoasă) de purta în istorie, cu toate că a apărat toate neamurile Apusului și Răsăritului, fiind la poarta a două lumi diferite; el a rămas bătut și neapărat de nimeni. Dar ca pasărea legendară Phoenix, a reînviat căci niciodată nu a fost supus, îngenunchiat de tot. Iată care era portretul fecioresc și frumos al poporului român, descris de profetul—poet al neamului nostru—Eminescu: “Când zicem “român”, fantasma psihologică care trece pe dinaintea ochilor noștri în acest moment e un om a cărui semn distinctiv e adevărul. Rău sau bun, românul e adevărat! Inteligent fără viclenie, rău—dacă e rău—fără fățărnicie; bun fără slăbiciune; cu un cuvânt ni se pare că atât calitățile cât și defectele românului sunt întregi, neînchircite. El se arată cum este. N-are cocoașă intelectuală sau fizică ce caută a o ascunde, nu are apucăturile omului slab, îi lipsește acel iz de slăbiciune care precumpănește fenomenele vieții noastre publice sub forma linsă a bizantinismului și a expedientelor. Toate figurile acele fățarnice și rele, viclene și fără inteligență, toate acele câte ascund o duplicitate în expresie, ceva hibrid nu încap în cadrul națiunii române. Poate deci că acei oameni nu au avut timp să se asimileze, poate apoi ca să fie din rase mai vechi, prea osificate, prea staționare, pentru ca prin încrucișare să poți scoate ceva din ele.” [19]

  ( IV). Kogaionul, „muntele sfânt”, Athosul duhovniciei geto-dace

  Acest mare Zamolxe trăia retras pe vârful sau în peștera unui munte, loc cunoscut doar regelui și câtorva slujitori apropiați ai acestuia.Strabon zicea: “Muntele a fost socotit sfânt și așa-l numesc. Numele lui este Kogaion, la fel cu al râului care curge pe lângă el”. Mai târziu au locuit în el toți marii preoți de după Zamolxe. Părintele P. I. David spune că este: “Un munte unic în felul lui în istoria religiei popoarelor” [20], iar părintele Iova Farca adaugă: “Până în prezent nu a putut fi localizat,orice încercare de localizare fiind controversată".[21] Încă nu se știe de fapt care este numele corect al lui, întâlnim astfel mai multe variante ca: Kogaionon, Cogaenum, Cogheon, Gogaion, cert fiind ca doar ochiul duhovnicesc îl poate desluși, el fiind: “…jumătate-n lume,jumătate-n infinit, cum spune poetul nostru național Eminescu,sau cum am spune noi teologii: “este în lume dar nu și în lume”îmbrăcându-l într-o aură apofatică areopagiană. “Poate că muntele cel ascuns,spunea Mihail Sadoveanu, va rămâne necunoscut până la sfârșitul timpurilor. El era un loc oprit, păstorii din toate zările au semne, bouri bătuți în copaci străvechi și, nu treceau cu turmele lor peste acest hotar. Locul unde sălășuia proorocul lor cel bătrân,nu trebuia să fie cunoscut și cercetat decât de unii din învățăceii lui; și acei învățăcei, când coborau între oamenii din lume, aveau limba legată pentru orice nume și orice lămuriri;asupra muntelui tainic putea primi numai Dumnezeu cu ochii lui de stele și numai El putea glăsui cu tunetul Său”.[22] Toate marile revelații dumnezeiești s-au întâmplat pe culmile munților: “Toți munții pe ale căror vârfuri au avut loc teofanii sau epifanii, ca Sinaiul și Taborul, sau pe care au sălășuit zei ca Olimpul și Ida cretană, au fost considerați ca munți sacri”, [23]spune părintele Iova Fârcă. Mircea Eliade sublinia că: “În imensa arie Carpato-Danubiană și Balcani, ca dealtminteri și pretutindeni (Asia Mică, Iran, India)încă din cele mai vechi timpuri până la începutul veacului nostru,vârfurile de munte și peșterile au fost ales al asceților, călugărilor și contemplativilor de tot felul”.[24] Văile, munții și codriicei deși formau metoacele Muntelui Sfânt, iar cei ce trăiau în ele,erau toți cu metania din Kogheon.Creștinii de mai târziu au dat denumirea de Muntele Sfânt-Ceahlăului, care împreună cu împrejurimile lui formează după tradiție, una din cele mai vechi vetre de sihăstrie de pe pământul țării noastre. [25] Aceasta fiind și prima încercare de identificare a Kogheonului. M.Sadoveanu urca Kogheonul în Munții Călimani, iar francezul d”Anville (în sec. XVIII-lea) îl caută în regiunea Cașin. N.Densușianu încerca să-l identifice cu munții Bucegi având ca vârf -Omul.Ion Andreescu vorbește despre zona Muscelului ca zonă unde s-ar fi aflat tainicul Kogaion.

  “La complexul anahoretic rupestru din partea de vest a străvechiului sat Piața,azi satul Corbi,unde un magalit ar infantisa un mare preot dac”. [26] Această ultimă încercare este de la bun început, considerată un eșec pentru ca “zalmoxismul nu a admis reprezentarea configurată a divinității” iar “vatra isihastă de la Corbii de Piatra nu este mai veche ca cea de la Alunișul Nucului (Buzău),adică în primele decenii ale sec.XIV,chiliile de aici fiind ale unor călugări ortodocși și nu ale unor anahoreți zalmoxieni”.[27] Savantul peruvian Cusco împreună cu alți cercetători au identificat Kogheonul cu Muntele Cozia, unde se găsesc o sumedenie de stânci cu aspect ciudat, cărora li s-a dat tot felul de nume.Alții ca, Doru Todericiu observa că în acești munți(Cozia) între Mănăstirile Cornetu și Stănișoara există trei peșteri suprapuse spre care conduce o potecă marcată cu chipul balaurului dac. [28] Acest lucru poate firește dovedi, că ar fi fost aici o veche vatră ascetică geto-dacă dar nu neapărat însăși Măria Sa -Kogheonul. După Constantin și Adrian Daicoviciu urmați de D.M.Pippidi, Kogaionul nu ar fi altul decât Dealul Muncelului sau Dealul Grădiștei de azi, din Munții Orăștiei cu complexul lui de sanctuare,[29] unde s-ar fi ridicat apoi Sarmisegetuza, capitala Daciei.Deși această capitală a Daciei a fost la început la Argedava (Popești Novaci pe Argeș) și mutată apoi aici de Burebista, totuși nu se poate trage o concluzie clară și definitivă că aici ar fi fost Kogaionul. Și aceasta pentru că localizarea se izbește de faptul lipsei de peșteri din zonă și apoi nu trebuie uitat nici faptul esențial că în alegerea Kogaionului ca munte sfânt a fost important ca acel loc să fie cât mai izolat, retras față de așezările omenești, tocmai ca Marele Preot să poată trăi in singurătate, meditație și în contact cu Divinitatea,[30] deci nicidecum un centru mai populat și cu atât mai puțin capitala țării. Altă ipoteză mai plauzibilă dar nu prea clară a fost inclusă de Alexandru Borza(Cluj)Kogheonul este Muntele Gugu, situat la hotarul dintreBanat Transilvania și Oltenia, în extremitatea occidentală a masivului Retezat, între Oslea, Godeanu, Țarcu și Retezatu.[31] Victor Kernbach, e și el de aceeași părere, aducând câteva argumente optice.Acest cel mai înalt pisc al Masivului Godeanu uneori se ascunde. Dacă vii din Retezat spre apus și e senin și,soarele strălucește în sens avantajos, Gugu, poate fi învăluit în ceață, sau cine știe cum și ce,fiindcă pentru vedere apar numai cerul și orizontul,cași cum muntele ar fi străveziu. Nu se întâmplă totdeauna aceasta,poate destul de rar, dar uneori muntele Gugu se ascunde…[32] De altfel la poalele acestui măreț munte sunt menționați locuitorii lui care își zic gugani sau mai degrabă gugulani, frumoși la chip,mândri și tăcuți,care păstrează o anume tradiție a lor,despre care vorbesc cu zgârcenie.Ei spun că neamul lor este acolo pe muntele Gugu, de la potop sau de la începutul lumii; ba mai mult, că ei, guganii sunt primii oameni de pe pământ înaintea cărora nu au mai fost alții. Să ne amintim că Pausanias se referea la pelsalgi ca la prima populație hiperboreanăde după deluviu.[33] Din toate aceste încercări de a găsi locul unde a a fost Kogheonul nu se poate decât să tragem următoarele concluzii:

  1.Dumnezeu nu a vrut încă să ne descopere această vatră duhovnicească îmbibată de teologia zalmoxiană sau poate nu a venit încă timpul acesta

  2.Întreaga salbă a Carpaților este presărată cu vetre duhovnicești geto- dace și este de neânchipuit că ar fi fost vreo vreme când codrii , desișurile stâncile și văgăunile carpaților să nu fie mișunate de “călugării geți” cum îi numește V.Pârvan sau monahi ai lui “Zalmoxe”,după marturisirea lui M.Sadoveanu.

  Datorită acestora geto-dacii l-au primit pe Hristos, recunoscându-l fără ezitare ca fiu al lui Dumnezeu. Iar în Duhul Sfânt au recunoscut izvorul de viață veșnică curgător din Hristos,din care bând puteau dobândi nemurirea despre care vorbise Zalmoxe. [34]

  (V). Încheiere

  “Voi care mergeți să îngenuchiați la morminte vedeți-i așa cum au murit ca să înțelegeți ce suflet s-a îngropat la temelia României și să respirați teribilul duh al morții lor care e viața noastră.” - agrăia Nichifor Crainic. [35]

  “Românul absolut” - Țuțea Petre spunea: “ Întotdeauna când gândesc în spiritul poporului român mă mut cu arme și bagaje în viitor...” [36], Deci se cuvine să rostim peste veacuri o “Rugăciune de Seară: ”Rugă aducem Ție Hristoase, să păstrezi România și pe români la pieptul Tău pacinic și să-i încălzești cu Duhul Cel Sfânt ca după seara necredinței și a întunericului să răsară și soarele dreptății în dimineața nemului, ca să te slăvim și în “Ruga de Dimineață” Amin!”

  BIBLIOGRAFIE ȘI NOTE:

  [1] Alex. Câmpeanu, „Recenzie la I.Ctin. Drăgan”, Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1980, pg. 204

  [2] Pr.I.Ionescu, „Crearea primului stat dac centralizat și independent condus de Burebista”, Glasul bisericii, nr.6-9, 1980, pg.559

  [3] Diac. Gheorghe Băbuț, „Pelerinul Român”, Editura Credința Noastră, Oradea, 1991, pg.152

  [4] Pr. Dan Ilie Ciubotea, „Elemente ale religiei Geto-Dacilor favorabile procesului de creștinare a strămoșilor”, Studii Teologice, 1976, pg.616

  [5] Pr. Iova Fârcă, „Unde a fost Kogheonul?”, Mitropolia Banatului, 1980, nr.1-3, pg.48

  [6] Silviu Sanie, „Viața spirituală a Geto-dacilor”, Mitropolia Moldovei, 1980, nr.6-8, pg. 502

  [7] Pr.Prof.Dr. C-tin Galeriu, „Autocefalia B.O.R., retrospectivă istorică”, Glasul bisericii, 1975, nr.11-12, pg. 1142

  [8] Pr. Dan Ilie Ciubotea, Op.cit., pg.616

  [9] Pr.I.Macsim, „Timpul și spațiul sacru în spiritualitatea Geto-Dacică”, Mitropolia Moldovei, 1980, nr.6-8, pg.513

  [10] Pr. Teodor Voștinariu, „ Permanențele spirituale Daco-Romane”, Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1980, pg.28

  [11] Radu Vulpe, „ Aniversarea a 2050 de ani de la primul stat Geto-Dac centraliyat”, B.O.R., nr.7-8, 1980, pg.748

  [12] Pr. Teodor Voștinariu, „ Trilogia culturii”, București, 1969, pg.365

  [13] Silviu Sanie, Op.Cit., pg.501

  [14] Pr. Teodor Voștinariu, Op.Cit., pg.501

  [15] Pr.Prof.Dr.Dumitru Staniloaie, „Otrodoxie si românism”, Editura Asociației Românilor din Bucovina de Nord, 1992, pg. 125

  [16] Aurel C.Popovici, „Naționalism sau Democrație”, Editura Albatros, București, 1997, pg 28

  [17] - [18] Ibidem, pg. 59 - 60

  [19] Ibidem, pg. 189

  [20] Diac. P.I.David, „Religia Traco-Dacă și Celtobritană”, B.O.R., 1975, nr.3-4, pg.400

  [21] Pr. Iova Fârcă, Op.Cit., pg. 43

  [22] - [23] Ibidem, pg. 45 - 46

  [24] Mircea Eliade, „Zalmoxix un Dumnezeu vanitos”, Editura Episcopiei Americii de Nord și Canadei”, Chicago, 1972, pg. 44

  [25] Ieromonah Ioanichie Bălan, „Vetre de sihastrie Românească sec.IV-XX”, Editura I.B.M. al B.O.R., București, 1982, pg. 122

  [26] Pr. Iova Fârcă, Op. Cit., pg. 47

  [27] - [33] Ibidem, pg. 48 – 54

  [34] Pr. Iova Fârcă, „Asceza la geto-Daci”, B.O.R., 1980, nr.7-8, pg. 796

  [35] Nichifor Crainic, „Ortodoxie și Etnocrație”, Editura Albatros, București, 1997, pg.220

  [36] Petre Țuțea, „322 de vorbe memorabile”, Editura Humanitas, București, 1997, pg. 86

  *

  Publicat de Gavriluta Iulian l
  "Capul plecat sabia nu-l taie, dar nici soarele nu-l vede!" - proverb romanesc


  Pentru a vizualiza link-urile sau imaginile din semnaturi, numarul postarilor dvs. trebuie sa fie 10 sau mai mare. Momentan aveti 0 postari.  Pentru a vizualiza link-urile sau imaginile din semnaturi, numarul postarilor dvs. trebuie sa fie 10 sau mai mare. Momentan aveti 0 postari.

 2. #2
  Alchimiel este offline USER Bobocel
  Data inscrierii
  ianuarie 2008
  Posturi
  455

  Implicit Re: Zamolxismul

  Pe ici pe colo is bune ideiile... dar nu cred ca ar trebui sa ne bazam pe ele...

  Dacii erau arianii... care s-au extins prin Europa sub numele de goti(cand dacii din legiunile romane au ajus in germania au observat ca dialectul din zona este asemanator cu al lor si i-au numit pe locuitori hermani = germani), vizigoti, ostrogoti, celti, greci, slavi,... Ei au ajuns si in Asia... si au format impreuna cu semitii poporul sumeian... in istoria sumeriana este specificat acest lucru... stramosii lor erau semitii si arianii(semitarian = sumerian)... Cultura dacilor s-a extins si in Egipt si in Arabia... dar asta nu inseamna ca semitii erau inferiori... aveau si ei pe ale lor...

  In primul rand Zamolxis, Zamolxe is denumirile denaturate... avem istorici de calitate... fac istorie pe baza traducerilor gresite ale altora...ne mananca cainii...desi or fi ei oameni destepti... denatureaza istoria... neintentionat cei drept(is foarte putine cazuri...)

  Traducerea corecta din scrieri este:

  Zalmoksha (Zalmoxe - varianta latina si Zalmoxis cea greceasca)
  Zal = Dumnezeu (in geto-daca)
  moksha ca prim inteles inseamna Eliberare
  dar ar merge tradus si
  "MO" - meditatie, revelatie
  "KSHA" =zeu, iluminare

  Zalmoksha = Dumnezeul Eliberarii (Eliberare de ignoranta -ultima trapta dupa cele 3 trepte ale iluminarii sau mantuirii)

  Precum si Dacia = Daksha = Tara Zeilor sau Calea Iluminarii
  "DA" = tara , cale
  "KSHA" = zeu , iluminare


  Legat de mica povestire cu Noe... poate avea mai multe intelesuri...

  Incepe cu potopul... Marea Mediterana se varsa peste Marea Neagra care era un lac destul de maricel... stepa este imediat inundata, iar populatiile autohtone(dacii...) sunt obligate sa se mute... asa ca o parte pleaca sprea Asia, unii in Europa, altii ajung chiar in egipt(si prin Africa)... si unele triburi au ajuns pana si in Japonia... altele in Ameriaca...prin Nord...
  Acele animale care au populat pamantul... erau de fapt cunoasterea si cultura ariana ce a impanzit pamantul ...

  In america zeul aztec Quetzalcoatl era inalt, blond si cu ochi albastri (trasaturi tipic arianilor); acesta a propovaduit o religie asemanatoare aceleia a lui Zalmoksha (se pare ca ar fi chiar aceisi persoana... trupuri si timpuri diferite... acestea fiind stiti voi cine...)...

  Is multe chestii ciudate...
  Intr-o zi vom afla adevarul...

 3. #3
  anima Avatar
  anima este offline Utilizator Bobocel
  Data inscrierii
  august 2006
  Posturi
  404

  Implicit Re: Zamolxismul

  Bine ar fi daca ar fi respectate subiectele si nu s-ar mai posta toate bazaconiile si toate sf-urile cu pretentii de adevar.

 4. #4
  Alchimiel este offline USER Bobocel
  Data inscrierii
  ianuarie 2008
  Posturi
  455

  Implicit Re: Zamolxismul

  Citat Citat din anima Vezi post
  Bine ar fi daca ar fi respectate subiectele si nu s-ar mai posta toate bazaconiile si toate sf-urile cu pretentii de adevar.
  Actuala istorie este un set de minciuni cu care am cazut deacord cu totii.

  Ceea ce am spus eu e devodit de tot felul de istorici din Germania, Rusia, America, Romania, U.K. , Ungaria, Grecia...
  is foarte multi dacomani in lumea intreaga... echipe intregi de cercetatori...

  App. Roma a fost intemeiata de Remus si Romulus conform legendei... Care au fost crescuti de o Lupoaica...
  A cui simbol este Lupoaica?... a Daciei...

 5. #5
  cris este offline Utilizator De'al casei
  Data inscrierii
  septembrie 2006
  Posturi
  2.533

  Implicit Re: Zamolxismul

  Andu-Marian ...superb ceea ce scrii ,mai zi .

  Zal a devenit in unele regiuni zla ,sau zol sau schlatten (klein sau gross schlatten -metale : aur,argint ,cupru ,plumb sau "telur "sau "chimie" ) si inseamna aur in traducere groso-modo sau alchimie.
  Ultima editare de cris : 20 dec 2008 la 16:00
  Vasele cu apa nu mai sunt suficiente.
  Duceti-ne direct la izvor!

 6. #6
  Mihaitza Avatar
  Mihaitza este offline Utilizator Bobocel
  Data inscrierii
  septembrie 2006
  Locatie
  in PLOIESTI
  Posturi
  356

  Implicit Re: Zamolxismul

  Citat Citat din cris Vezi post
  Andu-Marian ...superb ceea ce scrii ,mai zi .

  Zal a devenit in unele regiuni zla ,sau zol sau schlatten (klein sau gross schlatten -metale : aur,argint ,cupru ,plumb sau "telur "sau "chimie" ) si inseamna aur in traducere groso-modo sau alchimie.
  De la zal si ce scrii tu CRIS, pana la aberatiile cu zeii amerindienilor e cale lunga. Pai asa, ajungem sa spunem ca Iisus a fost pe muntele OMU, ca isi spunea FIUL OMULUI ) )
  Si ca tot globul pamantesc este civilizat de daci.)

 7. #7
  cris este offline Utilizator De'al casei
  Data inscrierii
  septembrie 2006
  Posturi
  2.533

  Implicit Re: Zamolxismul

  Citat Citat din Mihaitza Vezi post
  De la zal si ce scrii tu CRIS, pana la aberatiile cu zeii amerindienilor e cale lunga. Pai asa, ajungem sa spunem ca Iisus a fost pe muntele OMU, ca isi spunea FIUL OMULUI ) )
  Si ca tot globul pamantesc este civilizat de daci.)
  Dacii sunt decadenti,nu puteau "civiliza".
  Vf Omu vine de Om ,de la indoeuropeni.
  Nu cred ca Isus a fost chiar pe Vf .Omu ca nu avea de ce.
  Dar e posibil , ptr ca El este cu noi pana la sfarsitul veacurilor(eonilor)
  Vasele cu apa nu mai sunt suficiente.
  Duceti-ne direct la izvor!

 8. #8
  Alchimiel este offline USER Bobocel
  Data inscrierii
  ianuarie 2008
  Posturi
  455

  Implicit Re: Zamolxismul

  Citat Citat din Mihaitza Vezi post
  De la zal si ce scrii tu CRIS, pana la aberatiile cu zeii amerindienilor e cale lunga. Pai asa, ajungem sa spunem ca Iisus a fost pe muntele OMU, ca isi spunea FIUL OMULUI ) )
  Si ca tot globul pamantesc este civilizat de daci.)
  Ariani...nu daci... ariani - ramani - daci


  Nu dacii neaparat... am spus semitii aveau aceiasi cunoastere la fel si rasa mongoloida...
  Cat despre anumiti indieni din SUA ... ei sunt de origine Ainu care sunt de origine daca...

  Si sa stii ca a trecut si prin Romania Iisus...nu stiu daca pe muntele omu...dar in R. Moldova sunt doua manastiri foarte vechi unde este pastrata urma Mantuitorului si a Maicii Domnului...(intre varsta de 12 si 30 de ani - unde Biblia nu pomeneste nimic...) si aici nu ai cum sa ma contrazici deoarece acolo e dovada...

 9. #9
  cris este offline Utilizator De'al casei
  Data inscrierii
  septembrie 2006
  Posturi
  2.533

  Implicit Re: Zamolxismul

  Citat Citat din Andu-Marian Vezi post
  Ariani...nu daci... ariani - ramani - daci


  Nu dacii neaparat... am spus semitii aveau aceiasi cunoastere la fel si rasa mongoloida...
  Cat despre anumiti indieni din SUA ... ei sunt de origine Ainu care sunt de origine daca...

  Si sa stii ca a trecut si prin Romania Iisus...nu stiu daca pe muntele omu...dar in R. Moldova sunt doua manastiri foarte vechi unde este pastrata urma Mantuitorului si a Maicii Domnului...(intre varsta de 12 si 30 de ani - unde Biblia nu pomeneste nimic...) si aici nu ai cum sa ma contrazici deoarece acolo e dovada...
  Mai spune despre asta,nu stiu nimic...in Moldova? Care Moldva,romaneasca?

  In SUA cea mai veche mumie este ainu ,13 mii de ani.
  Vasele cu apa nu mai sunt suficiente.
  Duceti-ne direct la izvor!

 10. #10
  Alchimiel este offline USER Bobocel
  Data inscrierii
  ianuarie 2008
  Posturi
  455

  Implicit Re: Zamolxismul

  Citat Citat din cris Vezi post
  Mai spune despre asta,nu stiu nimic...in Moldova? Care Moldva,romaneasca?

  In SUA cea mai veche mumie este ainu ,13 mii de ani.
  Republica Moldova... la Tapova (tzapova)

 11. #11
  cris este offline Utilizator De'al casei
  Data inscrierii
  septembrie 2006
  Posturi
  2.533

  Implicit Re: Zamolxismul

  Citat Citat din Andu-Marian Vezi post
  Republica Moldova... la Tapova (tzapova)
  Ok ,voi cerceta ,deocamdata ma duc in Hungaria.
  Da,ne-am mai intalnit,clar.De ce nu spui asa?
  Vasele cu apa nu mai sunt suficiente.
  Duceti-ne direct la izvor!

 12. #12
  Alchimiel este offline USER Bobocel
  Data inscrierii
  ianuarie 2008
  Posturi
  455

  Implicit Re: Zamolxismul

  Citat Citat din cris Vezi post
  Ok ,voi cerceta ,deocamdata ma duc in Hungaria.
  Da,ne-am mai intalnit,clar.De ce nu spui asa?
  where?... when?... how?... incluse si alte vieti?
  Ultima editare de Alchimiel : 20 dec 2008 la 18:42

 13. #13
  cris este offline Utilizator De'al casei
  Data inscrierii
  septembrie 2006
  Posturi
  2.533

  Implicit Re: Zamolxismul

  Pe net , desigur.
  Vasele cu apa nu mai sunt suficiente.
  Duceti-ne direct la izvor!

 14. #14
  Ilia Avatar
  Ilia este offline Utilizator Copacel roditor
  Data inscrierii
  noiembrie 2007
  Locatie
  Pitesti
  Posturi
  609

  Implicit Re: Zamolxismul

  http://www.cartiaz.ro/downloads1001/11/852.doc
  spune cate ceva si despre sinca veche
  Spune ea, Cristina Nicoleta Spranceana in
  STIINTA PIERDUTA A LUI ZALMOXIS sau STEAUA TETRAHEDRONICA, OCTOGONUL SI CULTURA
  CARPATO - DANUBIANA

  "Intentionez ca intr-o buna zi sa public o lucrare pe piata americana in care sa dezbat contributia Carpato-Danubienilor si a poporului roman la patrimoniul culturii Universale. Daca exista persoane in Romania care au interesul sa colaboreze si sa furnizeze informatii din istoria romanilor, le invit cu toata curtoazia sa ma contacteze, sa-mi scrie si sa-mi trimita materiale. Ma intereseaza in special calendarul dacic, monumentele, alfabetul, inscriptiile, simbolurile si monezile dacice, traditiile religioase si culturale, legende si mituri, obiceiuri vestimentare si culinare, etc."
  Din bube, mucegaiuri și noroi / Iscat-am frumuseți și prețuri noi. T.Arghezi

 15. #15
  Marchidan21 este offline Utilizator Bobocel
  Data inscrierii
  iunie 2009
  Posturi
  213

  Implicit Re: Zamolxismul

  Citat Citat din cris Vezi post
  Dacii sunt decadenti,nu puteau "civiliza".
  Vf Omu vine de Om ,de la indoeuropeni.
  OM nu vine de la Indo-Europeni. Ei folosesc cuvinte derivate din rădăcina MAN, cum ar fi ra-man, men, manon, aleman, etc. OM provine din vechea limbă Europeană, Danubină de dinainte de invaziunea Kurganicilor Indo-Europeni.
  Din limbile Danubiene au derivat mai apoi limbile Daco-Trace și cele "neo"-Latine.
  Din limbile Indo-Europene au derivat limbile celtice, germanice, slave, alane și indo-iranice.

Pagina 1 din 3 123 UltimulUltimul

Reguli postare

 • Nu puteti crea subiecte noi
 • Nu puteti posta replici
 • Nu puteti posta atasamente
 • Nu puteti sa va editati postarile
 •